Politica de Confidentialitate


 În această Politică de confidențialitate veți găsi toate informațiile relevante care se aplică utilizării datelor personale ale clienților și utilizatorilor noștri, indiferent de canal sau mijloace (online sau de personal) ale Oui-da Fee pe care le utilizați pentru a interacționa cu noi.

CINE SUNTEM? Suntem Azur Orange S.R.L, avand sediu social in Sat Rosiori, Comuna Rosiori, nr. 38, judet Bacau, codul unic de înregistrare nr. 33282986 şi număr de ordine în registrul comerţului J4/566/2014 , reprezentată prin Boureanu Alexandra Valentina și prelucrăm datele dvs. personale în calitate de operator al paginii web: www.oui-da-fee.com. Aceasta înseamnă că suntem responsabili pentru modul de utilizare și protejare a datelor dvs. Suntem transparenți în legătură cu ceea ce facem cu datele dvs. personale, astfel încât să înțelegeți implicațiile utilizărilor pe care le dăm sau drepturile pe care le aveți în legătură cu datele personale. Vă punem la dispoziție permanent toate informațiile în această Politică de confidențialitate care le puteți consulta atunci când considerați că este necesar.

Începând cu data de 25 mai 2018, Regulamentul 2016/679/UE privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (în continuare "Regulamentul") va fi aplicat de toate statele Uniunii Europene. Prin intermediul acestui Regulament se dorește crearea unui cadru legislativ unitar și uniform pe teritoriul Uniunii Europene care să nu mai necesite măsuri naționale de implementare.

In vederea respectării obligațiilor care ne revin, derivând din Regulament, și având în vedere că protecția datelor dvs reprezintă o preocupare majoră și constantă pentru noi, am elaborat prezentul document, care stabilește categoriile de date cu caracter personal pe care le colectăm la vizita dvs pe pagina noastră web, scopul și temeiul prelucrării, durata prelucrăriiunde păstrăm și cui transmitem aceste date,  precum și drepturile pe care le aveți în calitatea dvs de persoana vizata,implementate special pentru a asigura protecția drepturilor și libertăților fundamentale ale dvs. și în special a dreptului acestora la protecția datelor cu caracter personal.

ÎN CE SCOP VĂ PRELUCRĂM DATELE PERSONALE? În funcție de produsele, serviciile sau funcționalitățile de care doriți să beneficiați oricând, va trebui să prelucrăm anumite date personale. Colectăm de la dvs. doar acele date cu caracter personal care ne sunt necesare pentru a vă putea oferi posibilitatea de utilizare a paginii noastre web, pentru a putea onora comenzile dvs., pentru a vă putea oferi acces la produsele noastre și pentru a vă putea ține la curent cu produsele, serviciile și ofertele noastre (marketing direct), în măsura în care acest lucru este permis de reglementările legale sau se realizează pe baza consimțământului dvs. care, în general, vor fi după caz următoarele:

 • Nume și prenume
 • Adresa de contact și adresa de livrare
 • Număr de telefon
 • Adresă de e-mail
 • IP
 • informații economice și de tranzacționare (de exemplu, informațiile privind plățile sau pe cele privind cardul bancar, informații despre achiziții, comenzi, returnări etc.)
 • informații comerciale (de exemplu, dacă sunteți abonat la newsletter-ul nostru)
 • date privind gusturile și preferințele dvs.

Fiecare categorie de date va fi colectată în scopuri determinate, explicite și legitime și nu sunt prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri și vor fi pe o perioadă care nu depășește perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrat.

            Pentru a asigura principiul transparenței informațiilor la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal vă comunicăm în cele ce urmează modul în care prelucrăm datele tale, scopurile și temeiul juridic (baza legală) al activităților prin care prelucrăm datele tale.

Vă vom prelucra datele personale în următoarele scopuri:

1. Pentru dezvoltarea, îndeplinirea și executarea contractului de vânzarecumpărare sau servicii pe care l-ați încheiat cu www.oui-da-fee.com. Acest scop include prelucrarea datelor personale, în principal astfel:

Să vă contactăm în legătură cu actualizările sau comunicările informative referitoare la funcționalitățile, produsele sau serviciile contractate, inclusiv trimiterea de sondaje privind calitatea produselor sau serviciilor furnizate

 În momentul completării și finalizării formularului de comandă vă solicităm și colectăm de la dvs. numele, prenumele, adresa de contact, adresa de livrare, nr. de telefon și adresa de email

Gestionarea posibilelor retururi după ce ați făcut o achiziție și gestionarea cererilor de informații privind disponibilitatea articolelor de îmbrăcăminte sau pentru a vă furniza servicii legate de funcția Personal Tailoring, în funcție de disponibilitatea respectivelor opțiuni în orice moment.

În scopul facturării, livrarii si pentru a vă pune la dispoziție chitanțele și facturile aferente achizițiilor pe care le-ați efectuat pe www-oui-da-fee.com.

2. Pentru a răspunde solicitărilor sau cererilor pe care le faceți prin intermediul canalelor Serviciului Clienți. Prelucrăm numai datele personale strict necesare pentru a vă gestiona sau a vă rezolva solicitarea sau cererea.

3. În scopuri de marketing.  Abonarea și dezabonarea la newsletter-ul www.oui-da-fee.com este gratuită și voluntară și se face exclusiv în baza consimțământului dvs. Newsletter-ul reprezintă un mijloc de informare periodic, exclusiv electronic (e-mail, SMS) asupra Bunurilor, Serviciilor, Promoțiilor, etc. Vânzătorului într-o anumită perioadă, fără niciun angajament din partea Vânzătorului cu referire la informațiile conținute de acesta. Pentru a asigura serviciile de marketing colectăm de la dvs. adresa de e-mail, nr. de telefon, nume, prenume. Aceste date for fi folosite în mod exclusiv pentru a vă ține la curent cu privire la produsele, serviciile și ofertele noastre.

4. Analiza utilizării și a calității pentru îmbunătățirea serviciilor noastre. Dacă accesați www.oui-da-fee.com, vă informăm că vom prelucra datele dvs. de navigare în scopuri analitice și statistice, adică pentru  înțelegerea modului în care utilizatorii interacționează cu pagina noastră web și astfel să îi putem aduce îmbunătățiri. De asemenea, uneori realizăm acțiuni și sondaje de calitate care vizează cunoașterea gradului de satisfacție al clienților și utilizatorilor noștri și detectarea ariilor în care ne putem îmbunătăți

 

CARE ESTE BAZA LEGALĂ PENTRU PRELUCRAREA DATELOR DVS.? Baza legală care ne permite să vă prelucrăm datele personale depinde și de scopul pentru care le prelucrăm, astfel cum explicăm:

1.Dezvoltarea, îndeplinirea și executarea contractului de vânzare sau de servicii - Prelucrarea datelor dvs. este necesară pentru executarea contractului de vânzare-cumpărare sau de furnizare a serviciilor în relatie cu dvs., pentru a va putea onora comenzile, a livra produsele la adresa indicată,  a ne executa obligațiile de garanție asociate produselor, sau, după caz, a face un retur de produse.  Temeiul prelucrării îl reprezintă obligația contractuală dintre părți astfel cum a fost ea stabilită prin Termeni și Condiții. În măsura în care nu sunteți de acord cu prelucrarea datelor dvs. Azur Orange SRL nu va putea onora și livra comenzile dvs.

            Totodată datele dvs. cu caracter personal ne sunt necesare pentru a completa și livra facturile fiscale aferente produselor livrate. Datele dvs. de plată online nu vor fi accesibile si nici nu vor fi stocate de către Azur Orange SRL, ci doar de furnizorul serviciului de plată electronică sau de o altă entitate autorizată să presteze servicii de stocare date de identificare a cardului, despre a cărei identitate vei fi informat, anterior introducerii efective a detaliilor cardului pe care îl folosești pentru plata online. Singurele date privind plata efectuată pe care noi le vom stoca sunt cele legate de data inițierii și finalizării tranzacției precum și situația plății. În temeiul obligației legale datele dvs. cu caracter personal necesare întocmirii documentelor de plată vor fi furnizate partenerilor noștri contractuali care ne furnizează serviciile IT și vor fi folosite în vederea depunerii declarațiilor fiscale și contabile la autoritățile fiscale.

 Pentru a ne putea executa la timp și conform obligațiile asumate, datele dvs. cu caracter personal for fi divulgate partenerilor noștri contractuali de încredere, selectați în mod atent:

 • furnizorul serviciilor de contabilitate
 • furnizorul serviciilor de comunicări și transmiteri corespondență pe e-mail
 • furnizorul serviciilor de telefonie mobilă care ne ajută să ținem legătura cu tine, situat în România;
 • curieri cu care avem încheiat un raport contractual;
 • procesatorii serviciului de plăți online

 

2. Serviciul Clienți- Considerăm că avem un interes legitim să răspundem solicitărilor sau întrebărilor pe care ni le puneți prin diferitele mijloace de contact existente. Înțelegem că prelucrarea acestor date este de asemenea in avantajul dvs., deoarece ne permite să vă putem ajuta în mod corespunzător și să găsim soluție întrebărilor. Când ne contactați, în special, pentru gestionarea incidentelor legate de comanda dvs. sau de produsul/serviciul achiziționat prin www.oui-da-fee.com, prelucrarea este necesară pentru executarea contractului de vânzare-cumpărare. Când interogarea dvs. este în legătură cu exercitarea drepturilor despre care vă informăm mai jos sau în legătură cu reclamații față de produsele sau serviciile noastre, prelucrarea datelor dvs. este pentru îndeplinirea obligațiilor noastre legale.

 

3. Marketing- Temeiul prelucrării datelor cu caracter personal îl reprezintă consimțământul tău, durata prelucrării fiind întreaga durată a existenței consimțământului.

            Consimțământul poate fi retras oricând printr-un email trimis la adresa de mail contact@oui-da-fee.com sau prin accesarea link-ului de dezabonare din cuprinsul e-mailului primit de la noi și va avea drept consecință încetarea prelucrării. Retragerea consimțământului nu va afecta legalitatea prelucrării efectuată înainte de retragerea acestuia.

            Datele tale nu vor fi transferate către niciun alt operator sau împuternicit și nu vor fi transmise către nicio țară terță și sau organizație internațională

 

4. Analiza utilizării și a calității- Considerăm că avem un interes legitim pentru analizarea caracterului de utilizare al Platformei și a gradului de satisfacție a utilizatorului, deoarece înțelegem că prelucrarea acestor date este de asemenea în avantajul dvs. întrucât scopul este îmbunătățirea experienței utilizatorului și oferirea unui serviciu de calitate superioară.

CÂT TIMP VOM STOCA DATELE DUMNEAVOASTRĂ? Perioada de stocare a datelor dvs. va depinde de scopurile pentru care le prelucrăm, după cum detaliem mai jos:

1. Dezvoltarea, îndeplinirea și executarea contractului de vânzare sau de servicii- Vom prelucra datele dvs. pe durata de timp necesară pentru a gestiona achiziționarea produselor sau a serviciilor pe care le-ați cumpărat, incluzând eventuale returnări, reclamații sau plângeri legate de achiziționarea produsului sau a serviciului respectiv.

2. Serviciul Clienți- Vom prelucra datele dvs. atât timp cât este necesar pentru a vă satisface solicitarea sau cererea.

3. Marketing-  Vom prelucra datele dvs. până când vă veți dezabona sau veți anula abonamentul la newsletter.

4. Analiza utilizăriiși a calității- Vom prelucra punctual datele dvs. pe durata în care efectuam o acțiune sau un sondaj specific privind calitate sau până când vom anonimiza datele dvs. de navigare.

 

Securitatea datelor dvs. cu caracter personal

            Securitatea datelor dvs. cu caracter personal sunt o prioritate pentru noi. Te asigurăm de faptul că orice prelucrare a datelor se face cu respectarea principiilor garantate de Regulament și prelucrate într-un mod are asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter personal, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare, prin punerea în aplicare a unor politici interne adecvate de protecție a datelor.

 

CARE SUNT DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ CÂND NE PUNEȚI LA DISPOZIȚIE DATELE PERSONALE?

Regulamentul 679/2016 asigură protecția drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanelor fizice și în special a dreptului acestora la protecția datelor cu caracter personal.

            În ceea ce privește datele dvs. cu caracter personal, aveți dreptul de a solicita exercitarea oricărui din următoarele drepturi în vederea garantării protecției datelor dvs. cu caracter personal:

            - dreptul de a avea acces la datele dvs: puteți solicita să vi se comunice categoriile de date cu caracter personal care sunt prelucrate, scopul în care are loc prelucrarea, destinatarii cărora le-au fost sau vor fi comunicate, perioada pentru care se preconizează că vor fi stocate sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă; existența unui proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri;

            - dreptul de a solicita rectificarea datelor: în situația în care există erori cu privire la datele care vă sunt prelucrate, aveți posibilitatea de a solicita corectarea sau completarea lor. Subscrisa vom comunica rectificarea fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate

            - dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor: aveți dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor în următoarele situații: dacă ați contestat exactitatea datelor, pentru o perioadă care ne permite să verificam exactitatea datelor; dacă prelucrarea este ilegală, iar dvs. vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor; dacă subscrisa nu mai am nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar le solicitați  pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; dacă v-ați opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra drepturilor dvs.

            - dreptul de a solicita ștergerea datelor: puteți solicita ștergerea datelor prelucrate, dacă datele nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate , dacă v-ați retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrarea; dacă vă opuneți prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale; datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale.

            - dreptul de a solicita transferul datelor (la portabilitatea datelor): puteți solicita transferul datelor dvs. către un alt operator dacă prelucrarea are la baza consimțământul dvs. și prelucrarea este una automată

            - dreptul de a va opune prelucrării: aveți dreptul să vă opuneți în orice moment prelucrării datelor dvs. în scop de marketing direct, inclusiv creării de profiluri, în acest caz datele dvs.  vor fi șterse.

            - dreptul de a vă opune să faceți obiectul unor decizii automate bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv profilare.

            Toate aceste drepturi pot sa fi exercitate printr-o simplă cerere adresată Azur Orange SRL, în calitate de operator, la sediul nostru sau la adresa de email contact@oui-da-fee.com.

            În situația în care consideri ca ți-au fost încălcate drepturile, ai posibilitatea să te adresezi cu o plângere Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

MODIFICĂRI ALE POLITICII DE CONFIDENȚIALITATE

Este posibil să modificăm informațiile cuprinse în prezenta Politică de confidențialitate atunci când vom aprecia că va fi necesar. În acest caz, vă vom comunica în diferite moduri prin intermediul www.oui-da-fee.com de exemplu, printr-un anunț tip banner, printr-o fereastră pop-up ) sau vă vom transmite la adresa de e-mail atunci când modificarea în cauză este importantă pentru confidențialitatea dvs., astfel încât să puteți verifica modificările, să le evaluați și, dacă este cazul, să vă opuneți sau să anulați orice serviciu sau funcționalitate. În orice caz, vă sugerăm să verificați periodic prezenta Politică de confidențialitate pentru cazul în care există modificări minore sau dacă introducem o îmbunătățire interactivă, profitând de faptul că veți găsi întotdeauna prezenta Politică ca punct de informare permanent pe pagina noastra web.

 INFORMAȚII PRIVIND COOKIE-URILE: Noi folosim cookies în acest site web, mici fișiere de text cu informații despre navigarea Dvs. în acest site, astfel incat Oui-da-fee sa inteleaga mai bine ce anume din site-ul nostru intereseaza si pentru a monitoriza şi segmenta interesele utilizatorilor faţă de anumite zone sau aplicaţii ale site-ului al căror obiectiv principal este îmbunătățirea experienței în site-ul web.

 Folosim cookie-uri pentru a ne personaliza continutul si publicitatea si pentru a ne analiza traficul. Scopul acestora fiind: necesitate, preferinte, statistica si marketing.